Atsakomybės apribojimas ir taisyklės

Visas šios svetainės turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, t.y. tekstinė bei grafinė informacija, nuosavi prekių  ženklai, logotipai, svetainės dizainas, vaizdinė informacija (nuotraukos, schemos, grafikai ir pan.), garso bei vaizdo įrašai, svetainės struktūra, o taip pat bet kokia kita svetainėje skelbiama informacija ar duomenys yra intelektinė šios svetainės administratoriaus ir jos komandos nuosavybė, saugoma Lietuvos respublikos įstatymų, už kurių pažeidimą kyla Lietuvos respublikos teisės aktų numatyta atsakomybė. Šios svetainės administratorius yra Fitoterapijos centras, MB, kurio kodas yra 133385743.
Draudžiama svetainėje skelbiamą bet kokią aukščiau paminėtą informaciją (visą ar jos dalį) kopijuoti, atgaminti, parduoti, teikti nuorodas ar kitaip naudoti bet kokiais nekomerciniais (netgi švietėjiškais), komerciniais ar su komercine veikla susijusiais tikslais.
Šioje interneto svetainėje pateikiama bet kokia informacija yra išimtinai informacinio ir švietėjiško pobūdžio ir niekaip nesusijusi su reklama, kaip tokia, kuri apibrėžiama Lietuvos respublikos reklamos įstatyme.
Šios svetainės vartotojai supranta ir sutinka, kad bet kokia informacija, pateikiama šioje svetainėje, jie naudojasi laisvanoriškai. Galioja išankstinė nuostata, kad visi šios svetainės lankytojai išreiškia savo susipažinimą ir sutikimą su šiomis taisyklėmis ir joje skelbiamą informaciją pasirenka išimtinai savo nuožiūra ir rizika. Šios svetainės administratorius  nėra niekaip atsakingas už bet kokias su svetainėje paskelbta informacija susijusias pasekmes.
Nesutinkantys su šiomis svetainės naudojimosi taisyklėmis privalo svetaine nesinaudoti, o jei naudojasi, tai bus suprantama, kad lankytojas su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.
Jei šioje interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, tai svetainės administratorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja, išskyrus aiškiai iš anksto nurodytus prekės ženklus bei jų svetainių puslapius. Visi paminėti prekių ženklai yra tik tų ženklų savininkų nuosavybė.
Šios interneto svetainės administratorius niekaip neatsako už pasekmes, kurios galėtų atsirasti lankytojui vartojant, naudojant šioje svetainėje paminėtas prekes ar paslaugas.
Šios interneto svetainės administratorius niekaip neatsako ne tik už pasekmes, kurios galėtų atsirasti lankytojui naudojantis šioje svetainėje pateikta informacija, bet ir už pasekmes, tą informaciją perduodant bei pritaikant tretiesiems asmenims.
Šios interneto svetainės administratorius niekaip neatsako už neišsipildžiusius lūkesčius lankytojui vartojant, naudojantis šioje svetainėje paskelbta informacija, aprašytomis prekėmis ar paslaugomis.
Šios taisyklės gali būti bet kada pakeistos be jokio lankytojo įspėjimo. Kiekvienas šios svetainės lankytojas turi teisę ir galimybę susipažinti su taisyklėmis. Jei šios svetainės lankytojas naudojasi šios svetainės informacija, aprašyta aukščiau, daroma prielaida, kad lankytojas susipažino ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

© Gamtos produktai
© Fitoterapijos centras